Suomen Terätuonti
Konepajaympäristön osaamista
kattavimmalla tuotevalikoimalla.
Sisäänkirjautuminen

Tietosuoja

 

Tietosuojaseloste / -lauseke

(päivitetty 24.5.2018) 

 

Johdanto

Henkilötietojesi huolellinen käsittely on meille Suomen Terätuonti Oy:ssä (jäljempänä “Suomen Terätuonti” tai “me”) tärkeää. Käsittelemme henkilötietojasi noudattaen tietosuojalainsäädäntöä sekä hyvää tiedonhallinta- ja käsittelytapaa. Henkilökohtaiset tiedot ovat mitä tahansa tietoja, joista henkilö (jäljempänä ”käyttäjä” tai “sinä”) voidaan tunnistaa.

 

Käytämme tietoja palveluiden toimittamiseen ja personointiin, asiakaspalveluun sekä osuvamman mainonnan näyttämiseen. Huomaathan, että verkkosivustomme voivat sisältää linkkejä muiden yhtiöiden sivuille tai palveluihin, joilla on meistä erilliset, omat tietosuojakäytäntönsä.

 

Henkilötietojen kerääminen

Keräämme henkilötietosi ensisijaisesti suoraan sinulta joko suullisesti tai kirjallisesti. Ne voivat olla meidän itsemme tai kumppaneidemme meidän toimeksiannosta keräämiä tietoja.

Sivujen kautta lähetetyt lomakkeet sisältävät henkilötietoja: minimissään etunimi, sukunimi ja sähköpostiosoite. Lähettämällä lomakkeen hyväksyt, että Suomen Terätuonti taltioi antamasi henkilötiedot omaan järjestelmäänsä toteuttaakseen pyytämänne palvelun.

Tiedot voivat olla myös käytössämme olevien palveluiden keräämiä.

Lisäksi saamme tietoja viranomaisten pitämistä rekistereistä, luottotieto- ja asiakashäiriörekisteristä sekä muista luotettavista rekistereistä.

 

Palvelun käyttöön liittyvät tiedot

Saatamme kerätä tietoja myös automaattisesti, kun käyttäjä käyttää palveluamme. Nämä tiedot käsittävät:

 

Tiedot, jotka saamme automaattisesti palvelun käytöstä

Saamme myös teknisiä käyttäjätietoja palvelustamme, kuten:

Emme yhdistä emmekä tallenna näitä tietoja henkilötietojen yhteyteen.

 

Miten käytämme henkilötietoja

Käsittelemme henkilötietoja kolmeen pääasialliseen tarkoitukseen.

1.Palvelun tarjoaminen

Yhteydenottojen hoitamista varten pidämme tallessa yhteystietoja ja kirjanpitoa yhteydenottojen aiheista käyttäjän kanssa, jotta voimme tarjota palvelua käyttäjälle.

 

2.Palvelun kehittäminen ja tutkimus

Saatamme käyttää henkilötietoja parantaaksemme palvelun laatua, ratkaistaksemme palvelussa havaittuja ongelmia ja kehittääksemme palvelun ominaisuuksia käyttäjiä varten. Tämä tietojenkäsittely perustuu aitoon kiinnostukseemme parantaa palveluamme, sen ominaisuuksia ja sisältöä. Saatamme myös tuottaa nimettömiä tilastotietoja tutkimustarkoituksiin, mukaan lukien liiketoiminta-analytiikkaan (Business Intelligence).

 

3.Markkinointi ja viestintä

Saatamme käyttää henkilötietoja lähettääksemme käyttäjälle tärkeitä tietoja palvelusta. Henkilötietoja saatetaan käyttää myös käyttäjiin kohdistuvan mainonnan, markkinoinnin, suoramarkkinoinnin ja personoidun markkinoinnin tarkoituksiin. Saatamme luoda yleisiä profiileja käyttäjistä tarjotaksemme parempaa sisältöä ja mainoksia. Tämä perustuu aitoon kiinnostukseemme pitää käyttäjät ajan tasalla palvelustamme ja markkinoida uusia tarpeellisia tuotteita ja palveluita käyttäjillemme. Käyttäjällä on oikeus kieltää suoramarkkinointi milloin tahansa.

 

Henkilötietojen jakaminen

Emme jaa henkilötietoja kolmansille osapuolille, paitsi:

 

Emme myy käyttäjien henkilötietoja kolmansille osapuolille.

 

Henkilötietojen siirtäminen EU:n/ETA:n ulkopuolelle

Pääsääntöisesti emme siirrä käyttäjien henkilötietoja EU:n/ETA:n ulkopuolelle. Osa käyttämästämme statistiikka- ja markkinointipalvelujen tarjoajista toimii Yhdysvalloissa. Kun nämä palveluntarjoajat tarjoavat meille palveluita, saatamme joutua siirtämään joitakin käyttäjien tietoja Yhdysvaltoihin kuten IP-osoitteet statistiikkaan tai email-, yritys- ja nimitiedot sähköpostimarkkinointijärjestelmään tai myynnin järjestelmään. Näissä tilanteissa palveluntarjoajamme ovat sitoutuneet tarjoamaan tietosuojaa Euroopassa koskevien lakien vaatiman riittävän tietosuojan tason sekä noudattamaan Privacy Shield -sopimusta.

https://www.google.com/intl/fi/policies/terms/

https://www.google.com/intl/fi/policies/privacy/

 

Henkilötietojen säilyttäminen

Käyttäjän henkilötietoja tullaan säilyttämään vain niin kauan kuin on se tarpeen tässä tietosuojapolitiikassa määriteltyjen tavoitteiden täyttämiseksi. Kun laki, meidän oikeutemme tai velvollisuutemme tai käyttäjän oikeudet tai velvollisuudet eivät enää edellytä käyttäjän henkilötietojen säilyttämistä, tuhoamme kyseiset henkilötiedot. Kun käyttäjä esimerkiksi pyytää poistamaan tietonsa palvelusta, tiedot tuhotaan viipymättä. Teknisten syiden vuoksi tällaisissa tilanteissa henkilötietoja säilytetään varmuuskopioissamme enintään vuoden ajan ennen kuin ne tuhotaan.

Pyrimme pitämään hallussamme olevat henkilötiedot oikeina ja ajantasaisina poistamalla tarpeettomia tietoja sekä päivittämällä vanhentuneita tietoja.

 

Henkilötietojen käsittely

Käsittelemme henkilötietojasi tietosuoja-asetuksen noudattaen oikeuksiasi ja vapauksiasi kunnioittavalla tavalla. Huolehdimme siitä, että tietosuojaperiaatteita noudatetaan kaikissa henkilötietojen käsittelyvaiheissa.

Tietojasi käsittelevät vain ne meidän tai kumppaneiden työntekijät, joilla on oikeus henkilötietojen käsittelyyn. Olemme varmistaneet henkilöstön tietoturvatietoisuuden ja osaamisen jatkuvilla koulutuksilla ja ajantasaisilla ohjeilla.

Henkilötietojasi voidaan käsitellä useissa eri tietojärjestelmissä, jotka ovat joko meidän tai kumppaneiden hallinnoimia.

 

Käyttäjän tietosuojaoikeudet

Käyttäjällä on oikeus saada ne henkilötiedot, jotka meillä on hallussamme kyseisestä käyttäjästä. Käyttäjällä on oikeus saada, oikaista, päivittää, muuttaa tai poistaa henkilötiedot milloin tahansa. Tietyt tiedot ovat kuitenkin olennaisen välttämättömiä tässä politiikassa määritettyjen tavoitteiden täyttämiseksi, ja myös laki saattaa edellyttää tiettyjä tietoja. Näin ollen käyttäjä ei saa poistaa tällaisia henkilötietoja.

Käyttäjällä on oikeus vastustaa tiettyä tietojenkäsittelyä, kuten profilointia markkinointitarkoituksiin. Käyttäjällä on myös oikeus rajoittaa tietojenkäsittelyä siinä määrin kuin sovellettava tietosuojaa koskeva laki tätä edellyttää.

Käyttäjällä on oikeus, lain edellyttämissä rajoissa, tietojen siirrettävyyteen, toisin sanoen oikeus saada henkilötietonsa jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä, konelukuisessa muodossa ja siirtää henkilötietonsa toiselle rekisterinpitäjälle.

Käyttäjä voi korjata, tuhota tai muutoin käsitellä henkilötietoja palvelussa tai ottaa yhteyttä meidän asiakaspalveluun.

 

Lapsia koskevat tiedot

Palvelumme ei ole suunnattu alle 16-vuotiaille lapsille. Jos havaitset, että alle 16-vuotias lapsi on antanut meille henkilötietojaan, ole hyvä ja ota yhteyttä meihin käyttämällä annettuja yhteystietoja.

 

Evästeet ja muut samankaltaiset tekniikat

Käytämme evästeitä tai muita samankaltaisia tekniikoita palvelun tarjoamisessa. Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, jotka on sijoitettu käyttäjän laitteelle keräämään normaaleja internetin lokitietoja. Palvelun tietyt toiminnallisuudet vaativat evästeiden käyttöä. Käytämme evästeitä lisätäksemme palvelun toimivuutta ja kerätäksemme statistiikkaa tehdäksemme siitä helpomman käyttää. Lisäksi käytämme evästeitä markkinoinnin tarjoamiseen, mutta emme tallenna henkilötietoja ja markkinointievästeitä siten, että ne voitaisiin liittää yhteen.

Käyttäjä voi asettaa selaimensa asetukset siten, että se ei hyväksy evästeiden käyttöä. Käyttäjä voi myös rajoittaa evästeiden käyttöä tai poistaa evästeet selaimelta. Koska evästeet kuitenkin ovat osa palvelun toimintatapaa, evästeiden käytön rajoittaminen saattaa vaikuttaa palvelun toimivuuteen.

 

Turvallisuus

Suhtaudumme turvallisuuteen vakavasti. Teemme erilaisia toimenpiteitä suojellaksemme henkilötietoja häviämiseltä, väärinkäytöltä ja niiden luvattomalta saamiselta tai paljastamiselta. Nämä toimenpiteet tehdään ottaen huomioon keräämiemme, käsittelemiemme ja säilyttämiemme tietojen arkaluonteisuuden sekä nykyisen teknologian.

 

Muutokset Tietosuojapolitiikkaamme

Saatamme muuttaa tätä politiikkaa aika ajoin. Jos muutamme, päivitämme muutoksesta tiedot palvelun tietosuojakäytännössä ja käyttöehdoissa.

 

Yhteydenotto

Ole hyvä ja ota yhteyttä meihin, jos sinulla on kysyttävää meidän tietosuojapolitiikasta tai -käytännöistä. Voit ottaa meihin yhteyttä käyttämällä annettuja yhteystietoja.

 

Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

 

1.Rekisterinpitäjä

Suomen Terätuonti Oy

Loukinaistentie 3

21420 Lieto

Puh. (02) 251 3780

 

Vastuuhenkilö: Simo Gustafsson, simo.gustafsson@stt.as

 

2.Rekisteriasiat

Asiakaspalvelumme pyrkii vastaamaan muutaman arkipäivän kuluessa rekisteriä koskeviin kysymyksiin ja palautteisiin.

 

3.Rekisterin nimi

Suomen Terätuonnin asiakas- ja markkinointirekisteri.

 

4.Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Käsittelyn tarkoituksena on asiakassuhteen hoitaminen, asiakkaan ja Suomen Terätuonnin oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen sekä henkilötietolain mukainen henkilötietojen käsittely verkkopalveluihin liittyviin tarkoituksiin, tutkimustoimintaan, Suomen Terätuonnin mainonnan ja/tai suoramarkkinoinnin suuntaaminen asiakastietojen perusteella Suomen Terätuonnin viestimien ja palvelujen kautta luovuttamatta henkilötietoja ulkopuoliselle taholle.

 

5.Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavan ryhmittelyn mukaiset tiedot asiakkaista:

 

6.Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteri koostetaan Suomen Terätuonnin asiakastietojärjestelmästä. Tietoja ylläpidetään hyödyntäen yleisesti saatavilla olevat internet-lähteet (esim. yrityksen omat kotisivut) sekä muut julkiset lähteet. Rekisteri sisältää myös asiakkaan itse antamia tietoja.

 

7.Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Rekisterinpitäjä ei luovuta asiakkaiden henkilötietoja ulkopuolisille, paitsi Suomen viranomaistoimien niin edellyttäessä.

 

8.Tietojen säilytys ja poistaminen

Säilytämme tietojasi vähintään asiakassuhteen keston ajan. Asiakassuhteen päättymisen jälkeen säilytysaika riippuu tiedosta ja sen käyttötarkoituksesta. Tietoja voidaan poistaa asiakkaan vaatimuksesta tai asiakassuhteen loppumisen vuoksi.

 

9.Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Suomen Terätuonnin tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla ja muilla tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä.

 

10.Asiakkaan oikeudet

Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojensa luovuttaminen ja käsittely suoramainontaa tai muuta markkinointia varten.

 

 

Sivuston hinnat ilman arvonlisäveroa